FreeBSD 12.1 官方原版镜像下载

适用于amd64架构:

File NameFile SizeDate
CHECKSUM.SHA256-FreeBSD-12.1-RELEASE-amd641.1 KiB2019-Nov-01 09:11
CHECKSUM.SHA512-FreeBSD-12.1-RELEASE-amd641.8 KiB2019-Nov-01 09:10
FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-bootonly.iso332.5 MiB2019-Nov-01 05:17
FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-bootonly.iso.xz75.0 MiB2019-Nov-01 05:17
FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-disc1.iso867.9 MiB2019-Nov-01 05:15
FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-disc1.iso.xz610.0 MiB2019-Nov-01 05:15
FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-dvd1.iso4.2 GiB2019-Nov-01 05:26
FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-dvd1.iso.xz3.2 GiB2019-Nov-01 05:26
FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-memstick.img948.9 MiB2019-Nov-01 05:26
FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-memstick.img.xz613.6 MiB2019-Nov-01 05:26
FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-mini-memstick.img370.7 MiB2019-Nov-01 05:27
FreeBSD-12.1-RELEASE-amd64-mini-memstick.img.xz78.3 MiB2019-Nov-01 05:27

适用于amd64架构:

File NameFile SizeDate
CHECKSUM.SHA256-FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch64512 B2019-Nov-01 08:09
CHECKSUM.SHA256-FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch..>125 B2019-Nov-01 03:26
CHECKSUM.SHA256-FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch..>129 B2019-Nov-01 03:25
CHECKSUM.SHA256-FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch..>123 B2019-Nov-01 03:26
CHECKSUM.SHA512-FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch64768 B2019-Nov-01 08:09
CHECKSUM.SHA512-FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch..>189 B2019-Nov-01 03:26
CHECKSUM.SHA512-FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch..>193 B2019-Nov-01 03:25
CHECKSUM.SHA512-FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch..>187 B2019-Nov-01 03:26
FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch64-PINE64-LTS.im..>361.8 MiB2019-Nov-01 03:24
FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch64-PINE64.img.xz361.4 MiB2019-Nov-01 03:25
FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch64-RPI3.img.xz365.5 MiB2019-Nov-01 03:25
FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch64-memstick.img976.8 MiB2019-Nov-01 04:28
FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch64-memstick.img.xz459.9 MiB2019-Nov-01 04:28
FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch64-mini-memstick..>537.8 MiB2019-Nov-01 04:31
FreeBSD-12.1-RELEASE-arm64-aarch64-mini-memstick..>57.1 MiB2019-Nov-01 04:31
版本说明
bootonly.iso这是最小的安装文件,因为它只包含安装程序。安装过程中需要有效的Internet连接,因为安装程序将下载完成FreeBSD安装所需的文件。
dvd1.iso此文件包含安装FreeBSD,源代码和Ports Collection所需的所有文件。它还包含一组流行的二进制包,用于安装窗口管理器和一些应用程序,以便可以从媒体安装完整的系统,而无需连接到Internet。
memstick.img此文件包含安装FreeBSD,源代码和Ports Collection所需的所有文件。
mini-memstick.img不包括安装文件,但会根据需要下载它们。安装期间需要有效的互联网连接。

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注

Captcha Code